Kontakta oss    

Basic, Mainstream och andra program

Hur många call behöver man kunna?

Det finns tusentals olika squaredanscall som används eller har använts under historiens lopp. I modern amerikansk squaredans har man försökt att standardisera olika dansprogram så alla vet vilka call som tillhör ett visst program. Det gör att antalet call som används i praktiken är betydligt färre än alla de call som nedtecknats. Men det innebär också att man kan dansa på sin nivå, alldeles oavsett var i världen man är. En Basic-dans innehåller samma call, oavsett om man dansar i USA, Australien eller på Hisingen.

En del kallar programmen för "nivåer", vilket inte är helt fel, även om somliga tycker att det låter lite elitistiskt. Oavsett vad man kallar dem, så krävs det att man kan ett program ordentligt, innan man bör försöka ge sig på nästa program.

Man får räkna med att gå kurser i minst två till tre terminer innan man kan börja dansa ett visst program. Det brukar dessutom kräva något års dansträning på varje nivå innan man börjar behärska nivån.

basic.pngBasic

Förkortning: B (M53)

Basic består av de grundläggande callen som krävs för att dansa på större danser och Convention. Basic består numera (sedan 080601) av 51 call och när man behärskar dessa har man möjlighet att bli graduerad som Basic-dansare. Gradueringen sker vanligtvis på våren efter att man genomgått två terminer på en Basic-kurs (nybörjarkurs).

Under några år var Basic avskaffat som ett eget program. Det sågs som ett delprogram av Mainstream. Då användes ofta termen M53 (De första 53 callen av Mainstream). Sedan september 2006 är dock Basic-programmet tillbaka igen och numreringen har ändrats en smula.

Ofta anordnas danser på kursnivå, dvs när deltagarna bara har lärt sig vissa av callen på ett visst program. Detta kan då betecknas som B26, B33 eller liknande. Det innebär alltså de första 26 respektive 33 callen ur Basicprogrammet.

ABC

Ett relativt nytt begepp som vi ibland stöter på är ABC-danser. På dessa danser - som är tänkt att vara "Squaredans för absoluta nybörjare" - använder man ungefär 25 call från Basic-listan, men de varieras en aning, beroende på om det är en A, B- eller C-dans.

mainstream.pngMainstream

Förkortning: M

Mainstream består av sammanlagt 68 call, men de första 51 är ju redan genomgångna på Basicnivån. Förutom 17 nya call, så förväntas vi på denna nivå också kunna lite ovanliga varianter av Basic-callen. Detta callas ibland för Extended Applications (EA) eller DBD (se nedan). Så även om det "bara" är 17 nya call, så har kurserna Vinga arrangerat ändå omfattat två terminer. Det är dock inte självklart att man ska gå den kursen när man graduerats. Den kräver att man dansat mycket Basic också.

DBD och EA

EA betyder "Extended Applications", dvs "utökade tillämpningar". Det ska då ses som lite mer än "Standard Appliations", som används för att beskriva de vanligaste startformationerna och parförhållanden för olka call. En annan term som ofta används för att ange ungefär samma sak är DBD som betyder "Dance by Definition".

Det är väl ett lite luddigt utryck, eftersom så gott som all squaredans är "by Definition". I princip innebär uttrycket att du ska kunna dansa utefter vad som står i definitionerna även om du är på en konstig plats, i en konstig formation eller i ett ovanligt parförhållande.

Det är exempelvis ganska få call inom squardansen som är könsbundna, d v s att herrarna gör en sak och damerna en annan. Ändå tränar man i början ofta call enbart från "Standard Postions", där damen är till höger och herren till vänster. Att utföra ett call när paren är "sashay", herren till höger och damen till vänster, känns ofta väldigt konstigt för dem som bara har dansat i standardpositionerna. Att byta plats på herrar och damer är en del av EA, som ibland kallats APD, "All position dancing".

I vår klubb försöker vi att redan från början lära ut squaredans som "All Positions", så att inte half-sashayade call kommer som en total överaskning på högre nivåer. 

Andra exempel på vad som brukar räknas som EA och DBD är ovanliga startformationer, som exempelvis Square Thru från Waves eller Dive Thru från Lines. "Do Your Part" är också exempel på EA/DBD. Där utför bara vissa sin del av callet, medan andra kan göra något annat. "Boys, do a Ferris wheel, while the Girls Veer right". Ett annat exempel är att när man delar upp ett call, "Do the first two parts of Pass the Ocean". Då måste man veta vad som står i definitionen. Hit kan vi också räkna Left- och Reverse-varianter av olika call.

EA/DBD är inte termer som hör till en viss nivå. Vi kan prata om Plus-DBD likväl som Basic-DBD. Det anger bara att dansen kan vara mer krävande när det gäller definitionskunskaper än normalt.

plus.pngPlus

Förkortning: P eller +

Plus är ett av de populäraste programmen. Det omfattar de 68 Mainstream-callen och ytterligare 31 call, sammanlagt 99 call. Vingas Plus-kurser omfattar oftast tre terminer, men vi kan inte starta nya pluskurser varje år. För att gå en pluskurs, måste man naturligtvis ha lärt sig Mainstream, men man bör också ha något års danserfarenhet av Mainstreamdanser. Förutom de nya callen, av vilka flera är både långa och svårlärda, så finns det på plusnivån också många fler varianter av Basic- och Mainstream-call.

a2.pnga1.pngAdvanced

Förkortning: A1 och A2

Advanced är uppdelat i två nivåer: A1 och A2. A1 omfattar 45 nya Call och ett till två "Concept". A2 omfattar 35 ytterligare call och ett eller två "Concept" (beroende på hur man räknar).

Advanced är precis vad det heter - avancerat. Det är till och med svårt att räkna ut hur många call som ingår. De koncept som införs i Advanced innebär att man ska kunna tillämpa en viss "regel" på ett annat call vilket gör att antalet kombinationer växer snabbt. På A1 finns exempelvis "As Couples"-konceptet. Detta är ett av de enklaste koncepten, då det innebär att det call som vi vanligtvis gör individuellt, istället ska göras som ett par. Men då det kan tillämpas på alla call som inte omfattar alla åtta dansare, blir det plötsligt väldigt många fler kombinationer. Om vi kan tillämpa "As Couples"-konceptet på ett 100-tal call, blir det ju i princip samma sak som att lära sig 100 nya call.

I praktiken gör inte Advanced-dansarna detta. Istället kan de räkna ut hur callet förändras med ett visst koncept. Men därför krävs det ganska mycket av en Advanceddansare. Dessa måste kunna definitionerna väl och kunna dansa olika call från alla tänkbara - och ibland otänkbara - postioner och formationer.

De kurser Vinga har arrangerat i A1 och A2 har vardera bestått av tre terminer. För att börja en Advanced-kurs bör man ha dansat Plus både bra och ofta.

c1.pngChallenge

Förkortningar: C1, C2, C3A, C3B, C4

För de riktigt avancerade dansarna som gillar att sysselsätta hjärnan med kontinuerlig problemlösning finns Challengenivåerna. I Vinga SDC har vi normalt inga danser på C-nivåerna, även om vi har haft någon enstaka kurs. I Göteborgsområdet arrangeras de flesta danser på denna nivån av Pingvinerna, som samlar de som vill prova Challenge. 

På var och en av de olika C-nivåerna tillkommer många nya call (c:a 100) och ett 10-tal olika koncept, vilket gör det mer eller mindre omöjligt att räkna antalet egentliga call. Och om Advanced ställer stora krav på definitionskunskaper, så är det många gånger värre när det gäller Challenge. Den allra högsta nivån - C4 - dansas väldigt sällan och i Sverige går det knappast att samla fler C4-dansare än till någon enstaka square.

Eftersom Challenge vanligtvis kräver en ganska hög koncentrationsförmåga är det naturligt att Challengedansarna mer koncentrerar sig mer på utförandet av callen än vad som görs på lägre nivåer. Det blir betydligt färre twirlar, sparkar och extrasnurror och avsevärt mindre tjo och tjim än på de mer "mänskliga" nivåerna. De använder också ofta en mer bekväm dansstil med nedåtriktade armar som en del tycker påminner om dansande pingviner (däravav klubbnamnet ovan).

Många tror därför att Challenge skulle vara tråkigt, då de sett på dessa sammanbitna Challengedansare som ser ut att röra sig så lite som möjligt. Men det är nog en felaktig slutsats. Challengedansare har lika roligt som alla andra squaredansare, även om de ofta måste koncentrera sig lite mer. Varför skulle de annars dansa?