Kontakta oss    

Vad är squaredans?

Squaredans dansas av fyra par som står i en fyrkant ("Square" på engelska). Vad som gör squardans unikt är att vi har en caller, en "utropare" som anger vilken danstur, "call", som ska utföras. I och med att dansen inte repeterad i förväg utan helt bygger på callerns val av olika call, kan varje dans kan bli unik. Musiken som vi dansar till är varierad. Det är allt från country till pop och rock eller någon gammal goding.

Dansen har sitt ursprung från olika europeiska folkdanser och danslekar, men utvecklades till en egen dansform i USA, där immigranterna bidrog med danser från sina respektive hemländer. Eftersom danserna inte dansades på samma sätt i de olika hemländerna, införde man "callern", utroparen, som fick bestämma vilka turer som skulle göras.

I och med att varje square består av åtta dansare och ingen av dem vet på förhand vilka call som kommer, kräver squaredans både tankeverksamhet och samarbetsförmåga.

De första 51 callen utgör vad som kallas Basic. Det är denna nivå som du når efter att ha gått en nybörjarkurs hos oss (eller någon annan squaredansklubb). När du lärt dig dessa call kan du i princip dansa Basic över hela världen. Det är samma engelska termer som används för olika squardanscall över hela världen. I Sverige är vi cirka 7 000 squardansare i 150 klubbar, men squaredans kan du också dansa i övriga Skandinavien, och i många andra länder som exempelvis Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland, Storbrittanien, Schweiz, Österrike, Frankrike och Ryssland. Men också i Australien, Japan, Saudiarabien, Kina, Taiwan, Nya Zeeland, Canada och naturligtvis i USA.

Squaredans benämns ofta som "motion för knopp och kropp". Huvudet får sitt genom den koncentration och skärpa som krävs och resten av kroppen motionerar på samma sätt som i övrig dans. Eftersom det är åtta dansare och man vanligtvis byter "meddansare" efter varje dans, träffar man ständigt nya människor i varierande åldrar. Till större danser, som vårt nationella Svenska Convention, kommer ofta dansare från övriga Europa. Den speciella klädseln med vid kjol respektive western-skjorta är oftast inte obligatorisk. Däremot fungerar den bra som ett komplement till den allmänna feststämningen på danserna.

Läs gärna mer om squaredans på Wikipedia